Hekseskud – Smerten som pludselig ramme

Som et lyn ud af det blå – smerten rammer os, som heksen med sit skud! Begrebet Hekseskud stammer formodentlig fra myten om heksen som ramme os med sit skud – muligvis fordi man havde svært ved at forklare den pludselig jagende smerter i ryggen som mange i tide og utide opdager. Når den rammer føles vi ude af stand til at bevæge os pga de jagende smerter i ryggen

Hekseskud hvad er det?

Selv om det virker som om der er hekseri på spil, er det naturligvis ikke tilfældet. Begrebet hekseskud er et såkaldt beskrivende udtryk som vi bruger i dagligdagen på lige for med udtryk som nerve i klemme, hold i ryggen og lignede udtryk. Hekseskud og øvrige udtryk forsøger derved at sætte ord på den følelse som opleves når vi har ondt i ryggen

Begrebet hekseskud er ligesom en nerve i klemme, hold i ryggen mm ikke egentlig diagnoser, men på trods af dette bruges de i flæng både i daglig tale men også i sundhedsbranchen – de fleste har deres egen fortolking af smerterne i ryggen, men de fleste er vel nok enig om at smerterne sjældent er rare mens de pågår. De fleste kan også opleve vis betrykkelse i brugen af begreber som hold i ryggen, nerve i klemme og hekseskud, da de for de fleste ikke er forbundet med mere alvorlig årsag til smerter i ryggen

Hekseskud eller bare hold i ryggen

Hold i ryggen eller hekseskud – bruges begge i flæng om de ofte jagende smerter i ryggen som en stor del af danskerne hvert år oplever. Mens hekseskud oftest bruges som smerter i lænden, bruges hold i ryggen mere bredt. Ofte vil hold i ryggen dog tillige være lokaliseret i lænden, mens tilsvarende tilstand i brystryggen oftest går under betegnelsen nerve i klemme, eller nerve i klemme mellem skulderbladene

Der er dog ingen egentlig konsensus omkring brugen af disse udtryk og derved også stor variation i de undersøgelse som forsøger at belyse hyppigheden af disse. Tilstande som hekseskud, hold i ryggen og nerve i klemme synes dog primært at ramme de unge, nemlig gruppen mellem 25 og 55 år, og man mener at helt op til en ud af tre vil opleve en af disse tilstande i løber af bare et år. Blandt den lidt ældre befolkning synes tilstande som diskusprolaps og andre årsager til ondt i ryggen at dominere billedet mere.

Mange oplever en form for fastlåshed af ryggen i visse stillinger eller bevægelser og mange kan være direkte besværet i at rette sig ud – heraf udtrykket hold i ryggen. Ryggen bliver låst i en position – oftest med større smerte ved forsøg på at bevæge sig uden af denne låste position. Smerterne føles krampeagtig med følelse af jag som om nogle stikker en kniv i ryggen på én. Udtrykket nerve i klemme er derfor også meget brugt om samme tilstand som hold i ryggen. I dagligt tale bruger vi dog ofte udtrykket nerve i klemme om den tilsvarende tilstand med smerter mellem skulderbladene – som om nerven er kommet i klemme mellem skulderbladene.

Kommer min nerve i klemme?

PÅ trods af fornemmelse bliver nerven heldigvis ikke klem af. Nerver kan blive klemt af, f.eks. i forbindelse med diskusprolaps eller diskusprotrusion, men her vi bruger vi ikke længere udtrykket nerve i klemme, men derimod snakker vi om rodtryk. Når nerver kommer i klemme opleves markant anderledes symptomer end dem de forbinder med den klassiske nerve i klemme.

Men hvad skal jeg så gøre ved hekseskud, hold i ryggen eller nerve i klemme

Selvom smerterne i ryggen kan virke voldsomme og yderst intense, er de heldigvis sjældent udtryk for noget alarmerede. For de fleste kan smerterne dog være svære at vurdere og det kan derfor være en god ide at undersøgt og behandlet årsagen til dine rygsmerter hos din Kiropraktor København. Hvis dine smerter i ryggen er forbundet med udstrålende smerter til arm eller ben, er det ekstra vigtigt hurtigt at få afklaret disse hos f.eks. din kiropraktor

Din Kiropraktor København kan hjælpe dig med at finde årsagen til dine rygsmerter, men kan også hjælpe dig med at få behandlet dine rygsmerter således at du kan vende tilbage til normal hverdag igen uden ondt i ryggen. Få hjælp til din rygsmerter dag – book tid hos din kiropraktor i København dag.